Rivacold Bedrift

 

Kondenser aggregater

MQ serien

MQ Serien

pdf.jpg

 

MQ serien består av kondenser aggregater, konstruert med tanke på lavt støynivå. Utførelsen er ellers tilrettelagt slik at plassering på f.eks veggbrakett skal være enkelt og naturlig. Aggregatene leveres i størrelse fra 357W (frys ved ÷35°C ford.temp) og til 32.5 kW (ved +5°C ford. temp.) Kan m.a.o. benyttes for alle typer kuldeapplikasjoner. QCM og QCL modellene har scrollkompressor og QUM og QUL modellen har hermetisk stempelkompressor. Utstyrt forøvrig med automatikk og sikkerhetsutstyr som SU serien. L.T modellene over 6 HP, er i tillegg utstyrt med veskeinnsprøytning for korrekt kjøling av kompressor. QCL aggregatene (scroll kompressor) over 7.5 HP er ustyrt med fasevakt beskyttelse som standard.

Som tilleggsutstyr kan leveres: Oljeutskiller, P-15 for kondensatorvife(r), fasevakt for scrollkompressorer under 7.5 HP samt tilpassede veggbraketter.

 

Store industriaggregater

MX serien

MX Serien

pdf.jpg

 

MX serien er store industriaggregater for utvendig montering. Leveres i størrelsen som kjøleaggregat, fra 3.4 til 53.5 kW ved ÷10/+32°C og som fryseaggregat, fra 5.0kW til 60.4 kW ved ÷30/+32°C. Kuldemedium R404/507. Aggregatet er som standard utstyrt med: Frascold semihermetisk kompressor (andre merker kan leveres) bunnkassevarmer, luftkjølt kondensator, axial kondensatorvifter, pressostat for styring av kond.vifter (P-15 på bestilling) receiver, tørrefilter, seglass (synlig fra utsiden) høy og lavtrykkspressostat magnetventil i veskeledningen, tilkobling på utsiden av aggregat til avstegningsventiler med målepunkter. I tillegg har aggregatene et komplett el.skap, som inneholder avtiningsautomatikk, samt sikringer og kontaktorer for både kompressor, kond.vifter, fordampervifter og avtining. Ved bestilling oppgis effektforbruk for tilknyttende utstyr som tilpasses. MX serien er forøvrig den samme ved bestilling av komplett splitt aggregat. (Se SX serien)

Som tilleggsutstyr kan leveres: Oljeutskiller, P-15 for kondensatorvife(r), fasevakt for scrollkompressorer under 7.5 HP samt tilpassede veggbraketter.

 

 

Store industriaggregater

SX serien

SX Serien

pdf.jpg

SX serien er store industriaggregater beregnet for utvendig montasje.

Utedel er samme utførelse som MX kondenser aggregat Leveres i størrelsen som kjøleaggregat, fra 3.4 til 53.5 kW ved ÷10/+32°C og som fryseaggregat, fra 5.0kW til 60.4 kW ved ÷30/+32°C. Kuldemedium R404/507.

Utedelen er som standard utstyrt med:  Frascold semihermetisk kompressor (andre merker kan leveres) bunnkassevarmer, luftkjølt kondensator, axial kondensatorvifter, P-15 for styring av 1-fas kond.vifter.( For 3-fas kond.vifter er pressostat standard men P-15 kan leveres på bestilling)  receiver, tørrefilter, seglass (synlig fra utsiden) høy og lavtrykkspressostat magnetventil i veskeledningen, tilkobling på utsiden av aggregat til avstegningsventiler med målepunkter. I tillegg har aggregatene el.skap, som inneholder komplett automatikk styring av temperatur, avting sikkerheterhetsfunksjoner, etc.

Som tilleggsutstyr kan leveres:  Oljeutskiller, P-15 for kondensatorvife(r), fasevakt for scrollkompressorer under 7.5 HP samt tilpassede veggbraketter. 

Kondenser aggregater

CX serien

CX Serien

 

Serien av multikompressor rack, Rivacold CX,er konstruert for benyttelse i sentrale kuldeinstallasjoner. Aggregatet er bygget opp med flere kompressorer i parallell og leveres i mange forskjellige varianter som kan tilpasses hver enkel installasjon og har følgende fordeler: reduserte driftkostnader (lavere strømforbruk og vedlikeholdskostnader) enklere med hensyn til plassering, både utvendig og innvendig.
Ved en nøyaktig gjennomføringsprosedyrer ved alle produksjonstrinn, tilfredsstiller aggregatene TÜV's kriterier for sikkerhetsgodkjenning. Og i tillegg, med førti års erfaring i aggregatproduksjon, garanteres et produkt av beste kvalitet.


STANDARD TEKNISK UTSTYR

KONSTRUKSJON

 • Rammer og hus er bygget i galvanisert stål, og lakkert med moderne epoxy pulver for god beskyttelse mot oksydering
 • hele konstruksjonen er montert på spesielle vibrasjons dempende føtter, som forenkler monteringen og reduserer faren for lydforplantning.


SIKKERHETSUTSTYR.

 • individuell pressostat for hver enkel kompressor.
 • pressostat for styring av kompressorracket hvis den elektroniske styringen faller ut.
 • pressostater for regulering av kondensatorvifter.
 • generelle sikkerhetspressostater.
 • oljevakt for alle kompressroerer med oljepumpe
 • manometer for avlesning av arbeidstrykkene.


ELEKTRISK SKAP

 • El.skapet er forsynt med elektronisk styrepanel og med komplett elektrisk styringer, som kontaktorer, motorvern etc
 • er utstyrt med dobbelt hengslet og hele skapet er utført i tetthetsgrad IP55 og er ment for utvendig plassering
 • leveres som standard med spenning 400/3/50 + neutral eller 220/3/50


OLJE SYSTEM

 • olje utskiller.
 • olje reservoar tank.
 • olje nivå regulator for hver kompressor.


ØVRIG UTSTYR

 • reciever/vesketank med sikkerhetsventil.
 • isolert veskeutskiller.
 • avstegningsventiler i alle hovedstrekk.
 • filterhus med utskiftbare filterinnsatser både i suge og væskerør.
 • bunnkassevarmer for hver kompressor.
 • vifte for kjøling av aggregathus innvendig.
 • væske seglass med fuktighetsindikator.
 • seglass i oljeledning.
 • oljefylling.

 

Her kan du se noen detaljbilder:


TILLEGGS-UTSTYR

 • kondensator på aggregat eller fjernmontert.
 • lydisolering. (standard eller ekstra tung isolasjon.
 • andre tilpasninger eller utstyr som ikke nevnt

 

 

Kondenser aggregater

SU serien

SU Serien

pdf.jpg

 

SU serien er kondenser aggregater som kan benyttes for alle typer kjølerom, fryserom, og kjøle- og frysedisker. De leveres i størrelse fra 900 til 17000W kuldeeffekt og er utstyrt med værhus for utendørs montering. Leveres forøvrig som standard med vesketank, seglass, tørrefilter, magnetventil, H.T pressostat, L.T. pressostat, oljevarmer, pressostat for styring av kondensatorvifter (P-15 kan leveres på forespørsel) samt rotalock ventiler med tilkobling og målepunkt utvendig på aggregat. Aggregatene er testet og fylt med Nitrogen. Alle standard komponenter er ferdig elektrisk koblet til rekkeklemmer i el.boks plassert i aggregathus - og med kabelinngang fra utsiden.

Som tileggsutstyr kan leveres:
Vannkjølt kondensator. (Må plasseres innendørs), lydisolering av værhus, P-15 regulering av kondensatorvifte(r).

Last ned komplett katalog.

 

Splittaggregater for utendørs

ST serien

image002.jpg

pdf.jpg

 

Splittaggregater for utendørs montering, leveres komplett med fordamper som er utstyrt med ekspansjonsventil eller kapillarrør. På fordamperen er montert følere for romtemperatur og avting/vifteforsinking. På LT (frys) og MT (middeltemp.) leveres også varmekabel for vannavløp. Utedel leveres med værsikker kapsling, høy og lavtrykkspressostat, bunnkassevarme og styring av kondensator-vifter samt styringspanel for kontroll av temperaturer og parameterinnstillinger. Kontroll- panelet leveres med 10m kabel for montering ved dørkarm eller lign. For aggregater i størrelse opp t.o.m 054, leveres også elektriske kabler, ferdig koblet i fordamper og stikkontakt i andre enden for tilkobling til kompressodel.

Last ned norsk installasjonsinnstruks for utgave med Eliwel kontroller (6 knapper på betjeningstablå)

N.B. Instruksen er felles for SP innendørs og ST

Last ned norsk installasjonsinnstruks for utgave med Carel kontroller (4 knapper på betjeningstablå)

N.B. Instruksen er felles for SP innendørs og ST utendørs

Monteringsanvisning

STillustr.jpg

 

Splittaggregater for innendørs

FS modell

 

FS Modell

 

pdf.jpg

 

 

Splittaggregater for innendørs montering leveres som FS modell opp til størrelser 4300W for kjøl, og 2300W for frys. Leveres komplett med fordamperen, som er beregnet for takmontering. PÅ fordamperen er det montert følere for romtemperatur og avting/vifteforsinking, videre el.kabler med støpsel for plugg-inn på kompressor-del. Kablene har en lengde på 10m. Strømtilførsel legges til utedel med stikkontakt eller direkte innkobling.

Kompressordel leveres med lakkert kapsling for montering på vegg, som vist på bilde. Aggregatet er ellers utstyr med standard utstyr, som LT og HT pressostater samt, magnetventil på væskeledning og kontroller for komplett styring av alle funksjoner.

Last ned norsk installasjonsinnstruks

 

Splitt innendørs

SP modell

SP Modell

pdf.jpg

For størrelser fra 4500W for kjøl og 2600W for frys, leveres SP modellene. Disse er ustyrt med ustyr som FS.

Last ned norsk installasjonsinnstruks
for utgave med Eliwel kontroller (6 knapper på betjeningstablå) for gammel modell SP før ca. 2004

Last ned norsk installasjonsinnstruks
for utgave med Carel kontroller (4 knapper på betjeningstablå) Etter ca. 2004.

Monteringsanvisning

SPillustrMONT.jpg

 

 

Små veggaggregater

FA serien

Store veggaggregater

PT-serien

Tak aggregater

SF serien

FA-serie-WEB.jpg blockP.jpg sf1x250b.jpg

pdf.jpg

pdf

pdf.jpg

 

FA serien består av kompakte aggregater beregnet for veggmontering. "Bøyle-versjonen" som vist på bildet, benyttes i forbindelse med prefabrikkerte rom og henges over veggkanten før taket legges på. Ved montering i vegg. leveres aggregatet med isolert veggpanel "Tampone" Leveres i størrelsen fra 876 W til ca. 4300W.

PT-serien er også en serie av kompakt aggregater beregnet for veggmontering. Leveres i kapasitet fra 4.0 kW og opp til ca. 20 kW. Leveres for både kjøl og frys. Aggregatet er utstyrt på lik linje med PTM aggregatene, med varmgassavtining og beregnet for rom-temperaturer under +2°C PTH serien har avtining med kun vifte og beregnet for romtemperatur over + 2°C.


SF serien består av kompakte aggregater beregnet for montering gjennom prefabrikkert tak. De leveres med kontroller med 5 m kabel, for montering ved dørkarm etc. Leveres i kapasitet fra 800 til 5000 W for kjøl og 650 til 3500 W for frys.